BIP – Archiwum Państwowe w Suwałkach

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Suwałkach jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Wydatki są finansowane z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92117 - Archiwa.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie dysponenta III stopnia upoważniony jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Sprawozdania Finansowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:537