Podstawy prawne działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Suwałkach utworzone zarządzeniem nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiego archiwum państwowego (Dz.Urz.MNSzWiT Nr 2, poz.5) zwane dalej „Archiwum” działa na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. z 2016 r. poz.1506, z późn. zm.),

2/ Statutu nadanego Decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach.

3/ Zarządzenia nr 48  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniającego decyzję  w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

4/ Zarządzenia nr 50  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

5/ Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

6/Zarządzenie nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 maja 2019 r. zmieniającego zarządzenie nr 51 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2018-11-26
Data publikacji:2018-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Bogumił Krzesicki
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:686