RODO - Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki, tel/fax 87 566 21 67, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826, email: rodo@optinex.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism,

- realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii,

- rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych,

- wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii.

4. Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.

5. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

6. Dane osobowe w Archiwum nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.

7. Osobom, których dane osobowe Archiwum przetwarza, przysługuje prawo do:

a) dostępu do własnych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;

b) sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych własnych danych osobowych;

c) ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

8. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:

a) doręczenie osobiste pisma z żądaniem lub wysłanie go pocztą na adres Archiwum;

b) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Archiwum.

9. Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, czyli dokumentacji przechowywanej wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

10. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

a) art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

b) art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

11. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2019-08-20
Data publikacji:2019-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:83