RODO - Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki, tel/fax 87 566 21 67, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826, email: rodo@optinex.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2019-08-20
Data publikacji:2019-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wnukowski
Liczba odwiedzin:751