Finanse i majątek

Ta strona z dnia 01.01.1989, 00:00 została usunięta 08.06.2021, 14:31
Z powodu: dane w kat. sprawozdawczość

Archiwum Państwowe w Suwałkach jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Wydatki są finansowane z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92117 - Archiwa.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie dysponenta III stopnia upoważniony jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach.


Opublikował:
Publikacja dnia: 08.06.2021, 14:16
Dokument oglądany razy: 64
Podpisał:
Dokument z dnia: 01.01.1989