Inne informacje

W 2021 roku - kwiecień podjęto próbę przeniesienia dotychczasowej strony BIP Archiwum Państwowego w Suwałkach celem dostosowania do WSAG 2.1 by zaoferować jak największą dostępność ww. strony.

Chęć uzyskania innych informacji proszę zgłaszać telefonicznie, email lub drogą elektroniczną przy korzystaniu z platformy EPUAP.
Opublikował: Michał Kłoczko
Publikacja dnia: 13.03.2022, 17:02
Dokument oglądany razy: 3 128
Podpisał:
Dokument z dnia: 01.03.2022