Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach

Numer przetargu: 652759-N-2018
Informacja opublikowana: 23.11.2018, 00:00
Data zakończenia przetargu: 17.12.2018, 13:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 17.12.2018, 13:15 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Załączniki:
 1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 07.12.2018r. (07.12.2018, 00:00) - pobrań: 71
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 69
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 71
 4. Załącznik A formularz ofertowy do SIWZ (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 70
 5. Załączniki B1 do B7 do SIWZ (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 65
 6. Załącznik B9 do SIWZ (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 70
 7. Załącznik B8 do SIWZ (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 65
 8. Załącznik C do SIWZ przynal. do gr. kapit. (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 74
 9. Załącznik D wzór umowy (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 69
 10. Załącznik E do SIWZ - Dokumentacja techniczna (23.11.2018, 00:00) - pobrań: 67
 11. Informacja z sesji otwarcia ofert (20.12.2018, 00:00) - pobrań: 68
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.02.2019, 12:00) - pobrań: 69
Opublikował:
Publikacja dnia: 23.11.2018, 00:00
Dokument oglądany razy: 986