Przedmiot działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach jest jednostką administracji specjalnej. Posiada Oddział Zamiejscowy w Ełku. Podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w Warszawie. Powołane jest do gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Do zadań Archiwum należy w szczególności:

 • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
 • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
 • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
 • udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i Archiwach,
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
 • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń sporządzanych na ich podstawie.

Obszar działania:

 1. na terenie województwa podlaskiego:
  miasto na prawach powiatu Suwałki,
  wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego,
 2. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
  wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego,
  gminę Mikołajki powiatu mrągowskiego.
Opublikował: Michał Kłoczko
Publikacja dnia: 01.04.2021, 15:30
Dokument oglądany razy: 3 126
Podpisał:
Dokument z dnia: