Zapytania ofertowe

Tytuł zamówienia:Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń użytkowych, magazynów oraz otoczenia Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku przy ulicy Armi Krajowej 17A
Opublikowane:13.11.2023, 14:14
Zakończenie:24.11.2023, 12:30
Rozstrzygnięcie:24.11.2023, 13:00
Załączniki:
 1. Zapytanie nr 2 / 2023.pdf (13.11.2023, 13:58) - pobrań: 242

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń użytkowych, magazynów oraz otoczenia Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku przy ulicy Armi Krajowej 17A

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektu Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku przy ulicy Armii Krajowej 17 A, 19-300 Ełk o powierzchni użytkowej (około 682 m2) oraz otoczenia Oddziału.

 1. Sprzątaniu podlegają:
  a.    Magazyny archiwalne (około 452 m2):
      co najmniej raz na trzy miesiące w magazynach archiwalnych oraz w magazynie ze zbiorem bibliotecznym należy przeprowadzić prace porządkowe, w tym czyszczenie odsłoniętych części regałów, szaf mapowych, parapetów, grzejników, posadzek, kratek wentylacyjnych oraz wszystkich innych powierzchni, na których gromadzi się kurz (np. biurka). Do prac porządkowych należy stosować materiały z mikrofibry (ściereczki, mopy prane regularnie i często), odkurzacze wyposażone w filtr HEPA, alkohol etylowy 70% do dezynfekcji regałów;
      nie rzadziej niż raz na miesiąc (lub w zależności od potrzeb Zamawiającego) posadzki w magazynach archiwalnych oraz w magazynie ze zbiorem bibliotecznym należy odkurzyć odkurzaczem z filtrem HEPA oraz umyć mopem z mikrofibry z dodatkiem środka dezynfekującego (zalecany alkohol etylowy 70 % skażony). Poza tym wszystkie parapety w magazynach archiwalnych oraz biurka mają być utrzymane w czystości;
  b.    Pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, pracownia naukowa (czytelnia), pracownia konserwatorska, łazienki z WC, drzwi do pomieszczeń i w ciągach komunikacyjnych, klatka schodowa (około 230 m2):
      codziennie odkurzanie wykładzin, mycie podłóg i posadzek,
      codziennie odkurzanie mebli biurowych (biurka, szafy, fotele, krzesła), urządzeń wielofunkcyjnych, stoły,
      codziennie sprzątanie i dezynfekcję toalet (mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych),
      codziennie mycie podłóg i powierzchni zmywalnych w pokoju socjalnym,
      codziennie ścieranie widocznych kurzy z dostępnych powierzchni,
      codziennie opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników oraz zawartości niszczarek do papieru,
      codziennie usuwanie widocznych pajęczyn ze ścian oraz kratek wentylacyjnych,
      dwa raz w roku kompleksowe mycie okien w całym Oddziale Archiwum,
  c.    Otoczenie Oddziału Archiwum:
      Zamiatanie €“według potrzeb nie rzadziej niż 1 w tygodniu
      odśnieżanie, posypywanie piaskiem, według potrzeb
      w okresie zimowym podczas występowania opadów śniegu i gołoledzi Wykonawca udrożni i uczyni bezpiecznym dla przechodniów poprzez usuwanie śniegu po opadach i posypywanie piaskiem chodniki zewnętrzne. Wykonawca usunie lód w formie nacieku zwisającego z dachu Archiwum we wszystkich wymagających tego częściach budynku w szczególności przy zachowaniu środków ostrożności,
 2. W razie konieczności wykonania innych prac dodatkowych lub nieprzewidzianych, spowodowanych nadzwyczajnymi przyczynami takimi jak awaria, remont, dodatkowe sprzątanie, dodatkowe mycie okien, pranie wykładzin Wykonawca zrealizuje w zależności od zakresu potrzeb na podstawie dodatkowego zlecenia Zamawiającego
 3. Prace wyżej wymienione będą realizowane w terminie od 03 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w dni robocze w godzinach 08:00-10:00, a prace w magazynach w także w obecności wyznaczonego pracownika Archiwum.
 4. Zamawiający wymaga obecności pracownika codziennie przez min 2 godziny.
 5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatnie:
  a.    dostęp do poboru energii elektrycznej i wody;
 6. Wykonawca zobowiązuje się, że używane przez niego narzędzia, urządzenia, sprzęt i środki czystości będą posiadały stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich używania na rynku polskim, a także dopuszczające do ich stosowania w budynkach użyteczności publicznej, takich jak budynek Zamawiającego, w którym mają być realizowane Usługi. Wykonawca obowiązany jest zmienić stosowane narzędzie, urządzenie, sprzęt lub środek czystości, jeżeli Zamawiający zgłosi taką potrzebę, którą uzasadni.
 7. Wykonawca zobowiązany jest używać profesjonalnych narzędzi, sprzętu i środków czystości. Wymogi co do środków czystości:
  a.    papier toaletowy biały, mydło w płynie do rąk, ręczniki papierowe do podajników Merida, kostki toaletowe, odświeżacze powietrza, worki na śmieci, środek do czyszczenia toalet,  środki do mycia zlewów i umywalek, środki czyszczące do mebli, płyny do szyb, płyn do podłóg oraz inne niezbędne do utrzymania czystości w obiekcie. Odkurzacze z filtrami HEPA,
 8. Usługi wykonywane będą przez Wykonawcę przy użyciu: własnych urządzeń, narzędzi, sprzętu środków czystości, środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w/w środków we właściwym terminie, na własny koszt i własnym staraniem.
 9. Dostarczane  środki muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
  10.    Wykonawca zobowiązuje się do:
  a.    organizowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w punkcie 1 prac, wykonywanych przez Wykonawcę i ewentualnie zatrudnionych przezeń pracowników oraz zabezpieczenia innych osób, które mogą przypadkowo znaleźć się w obrębie prowadzonych prac, w sposób określony w Kodeksie Pracy i innych przepisach, a także do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne skutki niedopełnienia obowiązków w tej dziedzinie,
  b.    Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania swych obowiązków
  do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a także przestrzegania obowiązujących przepisów ppoż. i zasad ochrony obiektu w niezbędnym dlań zakresie.
 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 11. Wymaga się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji by zapoznać się z rozmieszczeniem pomieszczeń, całym układem obiektu Archiwum Państwowego. Wizyty takie należy wcześniej umówić z pracownikiem Oddziału pod numerem telefonu 87 621 43 45.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku braku wizji w budynku Archiwum Państwowego.

Opublikował: Michał Kłoczko
Publikacja dnia: 01.04.2021, 15:30
Dokument oglądany razy: 7 566
Podpisał:
Dokument z dnia: