Podstawy prawne działania Archiwum

Archiwum Państwowe w Suwałkach utworzone zarządzeniem nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiego archiwum państwowego (Dz.Urz.MNSzWiT Nr 2, poz.5) zwane dalej €žArchiwum€ działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. z 2016 r. poz.1506, z późn. zm.),
  2. Statutu nadanego Decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach.
  3. Zarządzenia nr 48  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniającego decyzję  w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach
  4. Zarządzenia nr 50  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach
  5. Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach
  6. Zarządzenie nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 maja 2019 r. zmieniającego zarządzenie nr 51 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach
  7. Zarządzenie nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 31 marca 2022 roku w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach
  8. Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach z dn. 30 listopada 2022 roku


Opublikował: Michał Kłoczko
Publikacja dnia: 03.01.2023, 08:19
Dokument oglądany razy: 5 732
Podpisał:
Dokument z dnia: 31.03.2022